produkcja

Produkcja druku
Drukarnia jest to takie miejsce, w którym produkuje się druk, na przykład, czasopisma, książki. Można drukarnie rozumieć także jako jeden z działów w fabryce, który zajmuje się drukowaniem wzorów na tkaninach. W drukarniach pracują drukarze, którzy specjalizują się w drukarstwem. Drukarstwo z kolei to taki zawód, który zajmuje się układaniem czcionek w kolumny i odbijanie ich potem na papierze za pomocą prasy ręcznej lub specjalistycznych maszyn drukarskich. Drukarki to maszyna biurowa, która ma za zadanie drukować teksty. Drukarka współpracuje z komputerem, przenosi dany tekst lub obraz na nośniki druku takie jak: papier, folia, płótno. Coraz częściej można spotkać drukarki, które do swej pracy nie potrzebują pomocy komputera. Mogą na przykład drukować zdjęcia wykonane aparatem cyfrowym. Aparat wtedy podłącza się do drukarki, można też włożyć kartę pamięci z zapisanymi zdjęciami do drukarki. Świat jest postępowy i produkowane są takie urządzenia wielofunkcyjne, które łączą w sobie funkcje drukarki, faksu, kopiarki oraz skanera. Jest mnóstwo drukarek do wyboru na rynku. Można rodzaj drukarki dopasować do swoich umiejętności. Są drukarki: głowicowe, iskrowe, rozetkowe, stałoatramentowe, sublimacyjne, termiczne, termotransferowe, termosublimacyjne, wierszowe, fotograficzne, fiskalne, produkcyjne, rozproszone, sieciowe, stronicowe, szeregowe, wierszowe, do kart plastikowych. Do drukarek stosuje się odpowiedniego rodzaju atramenty, chyba, że jest to drukarka laserowa nie wymagająca atramentu. Atrament składa się z substancji barwiącej, którym jest barwnik lub pigment. W skład atramentu wchodzi również rozpuszczalnik, który może być: woda, alkohol, keton metyloetylowy, które ...

Wynalezienie druku
Wynalezienie druku można uznać za jeden z najważniejszych kroków w dziejach ludzkości. Wynalazek ten pozwolił bowiem na dalszy rozwój naszej cywilizacji i sprawił, że możliwe było między innymi tworzenie wielkich, międzynarodowych firm, czy też drukowanie wielkich ilości książek, przez co mogły się one stać dostępne dla bardzo szerokiego grona odbiorców. Drukowanie pozwala bowiem na dostęp do słowa drukowanego wielu osobom na raz. Kiedyś książki przepisywane były tylko i wyłącznie niemal przez skrybów w klasztorach, przez co nie było ich wiele, na dodatek nie każdy mógł mieć do nich dostęp. Przez brak druku, zdecydowanie mniej osób także w ogóle miało szansę na to, by móc zacząć się uczyć. Aby uczyć duże ilości osób koniecznością jest w końcu drukowanie podręczników i książek. Bez nich ciężko nauczyć tysiące osób w jaki sposób czytać czy też pisać, nie mówiąc już o nauczaniu literatury. Druk więc chociażby pod tym względem odegrał niesamowicie ważną rolę. Drukarnie jednak miały zdecydowanie większy wpływ na ludzką historię niż tylko rozwój oświaty, czy też drukowanie gazet lub książek. Druk ogólnie jest konieczny, by ludzie mogli tworzyć tak wielkie społeczeństwa z jakimi mamy do czynienia dzisiaj. Dawniejsze wielkie miasta liczbą ludności nie dorastały nawet do małych miast w czasach dzisiejszych. Jako więc że w tej chwili istnieje tak wielka liczba ludności, trzeba w jakiś sposób informować ją o sprawach ją dotyczących. Do tego celu wykorzystywane są między innymi ...

Struktura strony