papier

Drukarnia
Do drukowania się służy tylko drukarka, lub zakłady poligraficzne, drukować możemy również w drukarni, czyli w zakładzie produkcyjnym zajmującym się wytwarzaniem różnorodnych wyrobów poligraficznych. W szczególności drukarnie wytwarzają gazety i czasopisma, broszury i książki, oraz szereg druków akcydensowych łącznie z opakowaniami, oraz drukami wieloformatowymi. Drukować można zarówno na masową skalę, jak i tworzyć druki spersonalizowane, czyli takie, w których każda kopia jest unikalnym egzemplarzem. Są różne rodzaje drukarni, jedne drukarnie mogą zajmować się tylko samym zadrukiem podłoża, inne mogą dodatkowo wykonywać czynności introligatorskie, przez co wytwarzać nawet gotowe wyroby poligraficzne, a więc wyroby oprawione, ewentualnie uszlachetnione, oraz przygotowane do dystrybucji. Zazwyczaj jednak nawet w drukarni wykonuje się wstępne czynności introligatorskie, natomiast w rozbudowanych zakładach drukarskich ...

Drukowanie przestało dziwić
Posiadanie własnej drukarki przestało już kogokolwiek w dzisiejszych czasach dziwić. Kiedyś natomiast drukowanie było czymś, czym zajmowały się tylko i wyłącznie drukarnie. Choć dzisiaj aż ciężko nam uwierzyć, że świat bez druku mógł istnieć, gdyż na co dzień drukiem właśnie się posługujemy, to prawda jest taka że przez większość czasu jaki istnieje rasa ludzka nie istniało pismo drukowane, a jedynie pisane, a i to nie od początku. Druk jest dla nas dzisiaj czymś w tak oczywisty sposób potrzebnym, że nie można niemal wyobrazić sobie dnia bez sięgania po tekst drukowany, w tym książkę, gazetę czy chociażby zeszyt, którego linie czy kratki wydrukować musiała właśnie drukarnia. Wielu z nas ma także w domu komputery, a do ...

Na czym drukować
Ze względu na to, że różne rzeczy drukuje się na różnych materiałach, praktycznie każda drukarnia powinna się charakteryzować konkretną specjalizacją, ponieważ dość logicznym wydaje się być fakt, że posiadanie przez drukarnie wszystkich typów urządzeń drukujących byłoby dość mało możliwe, żeby nie powiedzieć wprost, że nierealne. Urządzeń drukujących jest tak dużo, oczywiście biorąc pod uwagę same ich typy a nie konkretne modele, że drukarnia która chciałaby posiadać je wszystkie, musiałby mieć naprawdę ogromny rozmiar. Poza tym prawdę mówiąc drukarstwo w takim właśnie kontekście byłoby mało opłacalne gdyż nie można byłoby się skupić na żadnym konkretnym typie drukarki, a co za tym idzie także oczywiście jakość usługi naprawdę w znaczny sposób uległaby pogorszeniu, na co żadna szanująca ...

Waga druku
Drukowanie jest jednym z wynalazków ludzkości, takim jak na przykład wynalezienie koła, pisma, odkrycie prądu elektrycznego czy wynalezienie komputera. Tak więc jak większość wynalazków, także i druk powstał po to, by ludziom ułatwić pewne rzeczy i sprawić, by niektóre czynności stały się łatwiejsze, tudzież by nie było potrzeba do nich aż tak wiele pracy. Druk akurat jest jednym z tych wynalazków, które niemal wcale nie wpłynęły negatywnie na ludzkość. Wynalazki takie jak dynamit miały początkowo być używane tylko i wyłącznie do dobrych celów, jednak posłużyły ludziom nie tylko do tego. Druk nie miał raczej takiego wpływu na ludzkość i raczej posunął jeszcze bardziej do przodu technikę zamiast ją degenerować. Gdy otwarto pierwsze drukarnie z pewnością ...

Struktura strony