notatnik

Edytor tekstu
Edytor tekstu- jest narzędziem, dzięki któremu możemy tworzyć lub modyfikować istniejący już tekst, np. artykuły, referaty, kody źródłowe. Program ten można podzielić na takie kategorie jak: notatnik, edytory istniejące już w systemie operacyjnym, edytory w pakietach biurowych i tu zaliczyć można arkusze kalkulacyjne, programy do obsługiwania poczty, edytory graficzne; edytory dedykowane, czyli takie które nie posiadają lub mają bardzo małą ilość funkcji związaną z formatowaniem tekstu lub jego wyglądem. Najprostszym edytorem tekstu jest notatnik. Posiada on najmniejszą ilość funkcji, która potrzebna jest do sporządzenia tekstu. Edytory istniejące już w systemie występują jako rozbudowane, ponieważ odznaczają się takimi funkcjami jak: możliwość wybrania rodzaju czcionki, jej wielkość oraz barwy, a także możliwość wstawienia najprostszej grafiki z pliku graficznego, używanie i wstawianie prostych linii wypunktowanych, najprostszych formatowań tekstu np.: wyrównywanie tekstu do prawej i lewej strony, wyjustowanie, wyśrodkowanie, kursywa, czyli pochylenie tekstu, pogrubienie czcionki, zmiana jej koloru, podkreślenie itp. Bardziej rozbudowane edytory tekstów można znaleźć w programach biurowych, gdzie znajdują się już bardziej rozbudowane i rozwinięte edytory, po to, aby stwarzały jak najlepszy komfort pracy i pomagały w rozwinięciu bardziej zaawansowanych modyfikacji. Do najbardziej znanych i prostych edytorów zaliczyć można Notatnik, WordPad, MS Word czy TxT Editor. W większości z nas pracuje w Wordzie, gdyż jest prosty w obsłudze i stworzyć można w nim nawet prosty plakat czy wizytówkę. Edytory te zawierają zazwyczaj dodatkowe funkcje związane między innymi z wyglądem ...

Farby
Bardzo istotna rolę w procesie druku odgrywają farby jakimi jest on wykonany. Od nich zależy jakość wydruku, jego trwałość, specyficzne właściwości, efekty specjalne jakie można uzyskać. Istotne jest również to jaki procent kosztów ostatecznych wydruku stanowi koszt farb, bo w przypadku użycia farb specjalnych, uszlachetniających koszt ostatecznego wydruku znacząco się zwiększa. Główne składniki farby drukarskiej to substancje barwiące stanowiące od 5 do 30 procent całości, a mogą nimi być pigmenty (nie rozpuszczają się w spoiwie farby), barwniki (rozpuszczają się w spoiwie) lub laki. Substancje barwiące są o tyle najistotniejsze o ile bezpośrednio kształtują kolor druku, jego intensywność i jakość. Kolejny składnik farby drukarskiej to spoiwo, które w zależności od rodzaju farby stanowi od 15 do 60 procent całościowego składu. Spoiwo także odgrywa istotna rolę w procesie drukowania, zwilża pigment, wpływa na to jak farba przepływa przez maszynę drukarską i jest odpowiedzialne za połysk farby, jej elastyczność i odporność na ścieranie. Do tego należy jeszcze dopisać rozpuszczalnik lub też rozcieńczalnik (to 20 do 70% całej farby) i pozostałe substancje pomocnicze. Istota farby jest to by pigment czy też barwnik idealnie rozpuścił się w farbie i zapewnił jej wysoką jakość. Farbę drukarską można charakteryzować rozpatrując wiele cech, choćby właściwości drukowe czy właściwości użytkowe. We właściwościach użytkowych warto pamiętać o tych optycznych (czyli barwie, połysku czy kryciu), odpornościowych (czyli ścieralności, odporności na t5emperaturę, promieniowanie uv, środki chemiczne) oraz sensorycznych (czyli ...

Struktura strony

Zobacz również: druk gazetek cennik