drukowi

Najważniejsze odkrycie
Wynalezienie druku można by bez wyrzutów nazwać jednym z najważniejszych odkryć w historii ludzkości. Wynalazek ten do dzisiaj jest jednym z najczęściej używanych przez ludzkość i najbardziej niezbędnych wśród wszystkich jakie tylko można sobie wyobrazić. Przebija go może tylko używanie prądu elektrycznego czy wody bieżącej. Poza tym jednak druk jest być może najważniejszym "ułatwieniem" jakie ludzkość sobie zafundowała. Trudno bowiem jest przecenić wartość wynalazku, dzięki któremu nawet dzieci w szkołach zaoszczędzają tyle czasu, który spędziłyby na pisaniu wypracowań, nie wspominając już w ogóle o tym, że uczyć mogą się także dlatego właśnie, że wynaleziono druk. Drukowanie pomaga każdemu z nas. Sprawia, że nie musimy każdego pojedynczego tekstu przepisywać ręcznie. Wystarczy udać się z gotowym plikiem tekstowym "wypalonym" na płycie czy przekopiowanym na pamięć podręczną, do punktu druku lub punktu ksero i wciągu kilku chwil będziemy mieć gotowy tekst na kartce. A wszystko dzięki wynalezieniu druku. Nie musimy więc mieć nawet drukarki w domu, wystarczy ogólnodostępny punkt tejże usługi. Drukarnie natomiast sprawiają, że możemy w ogóle się uczyć, uczęszczać do szkoły a także kupować książki, by móc zająć sobie ciekawie i inteligentnie wolny wieczór. Drukarnia, miejsce gdzie kiedyś niemal tylko drukowano gazety, książki, ulotki czy plakaty, dzisiaj jest miejscem gdzie drukuje się między innymi opakowania, okładki do zeszytów jak i wkład do nich czyli kartki w kratkę lub linię, a także reklamy. Te ostatnie jednak przeważnie związane są z drukiem wielkoformatowym. Druk wielkoformatowy natomiast jest metodą drukowania dużych, czasem wręcz ogromnych grafik, przeważnie w celu reklamowania jakiegoś miejsca, produktu, oferty czy usługi. Dzięki drukowi wielkoformatowemu nasze miasta dzisiaj wyglądają niczym kolorowe mozaiki. Niektórym przeszkadza to mniej, innym bardziej, pewne jednak jest że druk wielkoformatowy, choć nie wielu by się wcześniej tego spodziewało po druku, zmienił raz na zawsze oblicze nie tylko naszych miast ale i całego świat. Dzięki drukowi wielkoformatowemu bowiem wiele korporacji, firm i marek rozpropagowało swą ofertę do tego stopnia, że okazała się ona popularna w miejscach w których wcześniej popularna nie była. Przez to z kolei zmieniły się ludzkie gusta upodobania, ludzie zaczęli przyzwyczajać się do różnych marek i przywiązywać do nich. Wszystko to jest wpływem jaki wywarła na nasz świat reklama. Jak więc widać, świat zmienił się nie tylko pod wpływem wynalezienia druku, ale także pod wpływem kolejnych modyfikacji oraz rozwoju samego druku. Wspomniany już druk wielkoformatowy był jednym z tych, które ten wpływ wywarły najbardziej. Wielka ilość bilbordów w każdym mieście jest czymś niemal normalnym i oczywistym. Nie byłoby to natomiast możliwe bez zastosowania druku wielkoformatowego. Nie możemy więc zaprzeczyć, że drukowi i drukowi wielkoformatowemu właśnie zawdzięczamy nasz obecny wygląd miast. Niezaprzeczalnie więc druk miał, ma i mieć będzie ogromny wpływ na ludzkość i jej rozwój. ...

Struktura strony

Zobacz również: Blog projekty logo i grafika komputerowa.