Rodzaje druku

Drukarnia Pojęcie druku jest bardzo szerokie i zawiera w sobie wiele różnych metod przenoszenia tekstu i grafiki na papier lub inna powierzchnię. Drukiem jest zarówno tradycyjne odbijanie tekstu za pomocą składanych czcionek jak i nowoczesny wydruk komputerowy na maszynach drukarskich. Druk jak każda dziedzina ocierająca się o sztukę dzieli się na techniki przemysłowe i techniki artystyczne. Te drugie są bardzo ciekawym środkiem wyrazu dla artystów i niosą w sobie wielki ładunek informacji twórczej. W obszarze druku artystycznego warto wymienić druk wypukły, czyli drzeworyt, gipsoryty i linoryty- wszystkie zachwycające precyzją i wiernie tworzące przestrzeń i głębię obrazu. Znany jest także druk płaski (tu znajdujemy dwie techniki- linoryt i monotypię), druk wklęsły w postaci miedziorytu, stalorytu i innych mniej popularnych technik oraz druk sitowy- chyba najmniej rozpowszechniony. Z kolei dziedzina druku przemysłowego dzieli się jeszcze liczniej i bardziej szczegółowo. Pierwszy podział zbliżony do tego z druku artystycznego wyróżnia druk wklęsły, wypukły, płaski i farboprzenikalny. Drugi wskazuje na druki bezformowe czyli termotransferowe (nośnikiem druku jest temperatura), elektrostatyczne i ink-jet. Natomiast trzeci podział obejmuje druki bezfarbowe-0 jakkolwiek trudno sobie wyobrazić druk bez farby to jest on możliwy!- fotochemiczne, elektrochemiczne i termochemiczne.

Jak w każdej dziedzinie podziały są liczne i zawiłe więc i tu wyróżnia się rodzaje druku ze względu na wyroby poligraficzne (znajdziemy tam takie pojęcia jak akcydens, broszura, książka, czasopisma, opakowanie), ze względu na podłoże na jakim ów druk się odbywa (arkuszowy lub zwojowy- tu druk ma ostatecznie kształt rolki) i obszar zadruku (jednostronny druk lub dwustronny), a na koniec ze względu na efekt zabarwienia (i tradycyjnie znajdziemy tu, jak łatwo się domyślić, druk jednobarwny, wielobarwny i wielokolorowy). Najbliższym pojęciem dla druku jest poligrafia- w zakresach tych pojęć są wspólne obszary dlatego czasami słowa te się utożsamia lub korzysta z nich zamiennie. Druk to efekt, a poligrafia może być określona jako proces, który do tego ostatecznego efektu prowadzi. Ale zasadniczo poligrafia to dziedzina techniki obejmująca szeroko rozumiane tworzeni druków. Kiedyś poligrafia dokonywała się ręcznie a dziś jest procesem przemysłowym na skalę masową. Poligrafia obejmuje druk od samego jego początku, poprzez wszystkie etapy jakie odbywają się w klasycznej drukarni aż po dystrybucję druku do miejsc jego sprzedaży czy ostatecznego przeznaczenia. Pierwszy etap to procesy przygotowawcze, montowanie obrazu, jego obróbka i wykonanie formy drukowej w jej ostatecznym kształcie. Zarówno w technologii tradycyjnej, gdzie wszystko odbywało się ręcznie, jak i w erze druku cyfrowego ten etap ma taki sam charakter i musi się odbyć. Drugi, najważniejszy i przez laików najczęściej utożsamiany z pojęciem poligrafii, jest etap drukowania. Drukowanie odbywa się w różny sposób ale zawsze prowadzi do tego ostatecznego efektu jakim jest druk. Trzecia część poligrafii to już postpress, czyli tu wchodzi praca introligatora, uszlachetnienia druku i ostatecznie spedycja do docelowego przeznaczenia.

Tagi: poligrafia, druk, sklep | Struktura strony
Zobacz również: konta-osobiste.pl