Historia poligrafii po X wieku naszej ery

Drukarnia Dziesiąty wiek to czasy, gdy drukarstwo było mało znane i popularne, mało kto miał wówczas dostęp do specjalnych drukarni, których było bardzo mało i nie zajmowały się drukiem zleconym. Nikt oczywiście wówczas nie marzył, aby móc samemu w domu wydrukować coś za pomocą drukarki, nikomu się wówczas nie śniło by drukować formy niestandardowe, choćby za pomocą druku wieloformatowego. W X wieku znany jest już druk z form drewnianych, aczkolwiek mniej udane próby miały już wcześniej miejsce z form kamiennych i miedzianych. W 1041 roku chiński kowal Bi Sheng wynajduje czcionkę ruchomą, zastosowanie ma ona dla pojedynczych znaków. Wykonał ją z wypalanej gliny, opisano to w 1086 r., a zrobił to uczony Shen Kuo, który napisał, że wynalazca wyciął w glinie znaki cienkie jak krawędź monety, natomiast osobne czcionki wypalił w ogniu, żeby stały się twarde. Wówczas tani papier dotarł do Europy wyparł tym samym drogi pergamin. Pierwsza papiernia w Europie została założona w 1100 r. na Sycylii. W 1107 roku w Chinach wynaleziono druk kolorowy, wówczas wydrukowano trójkolorowe papierowe banknoty, po to, by zabezpieczyć je przed kopiowaniem. W XIII wieku w Chinach zaczęto używać czcionek drewnianych, wydrukowano wówczas w Tebrizie papierowe pieniądze za pomocą metody chińskiej. Od czasy, gdy do Europy dotarł przyśpieszył się rozwój druku ksylograficznego, czyli drzeworytniczego. W późniejszych wiekach powielano tą metodą inicjały i ornamenty, a najstarsze odbitki ksylograficzne pochodzą z 1418 r. i jest to Madonna Brukselska, oraz z 1423r. wizerunek św. Krzysztofa z krótkim opisem. W XV wieku na Korei powstały pierwsze czcionki metalowe, w gwałtownie zwiększa się zapotrzebowanie na słowo pisane.

Wwówczas równolegle w kilku krajach europejskich ma miejsce wynalazek czcionki ruchomej, największym sukcesem jest wynalazek Jana Gutenberga, który wydrukował Biblię, a sam był wynalazcą aparatu do odlewania czcionek z wymiennych matryc oraz prasy drukarskiej. Jego pierwszy drukowany krój pisma zaskakuje dziś największych znawców tematu poligrafii dojrzałością typograficzną. Natomiast za wynalazcę europejskiej wersji czcionki, najpierw drewnianej, potem metalowej, uważa się holendra Laurensa Janszoona Costere prowadzącego swoją działalność w holenderskim mieście Haarlem w początkach XV w. Wynalazcami czcionki w Europie są również Jan Brito, Pamphilo Castaldi oraz Prokop Waldfogel. W 1473 roku powstało najstarsze znane wydawnictwo drukiem w Polsce, był to kalendarz astronomiczny na 1474 rok, został on wydrukowany w Krakowie przez wędrownego drukarza. W 1892 roku Niemiec Adolf Scheufelen, wynalazł papier powlekany powłoką z kaolinu i kazeiny. Czasy współczesne, to lata 80 poprzedniego wieku, kiedy to nastąpiło przeniesienie metod przygotowania do druku z zecerstwa do DTP. Tak, więc historia drukarstwa jest bardzo długa i niezwykle zaskakująca. Od form kamiennych tabliczek przeszliśmy na zaawansowane formy drukowania zdjęć, plakatów, druku wielkoformatowego i innych bardziej skomplikowanych. Obecnie proste wydruki możemy zrobić w domu, na drukarkach, które nie kosztują majątku, nie musimy biegać za każdym razem do drukarni.

Tagi: historia, druk, czasopismo | Struktura strony
Zobacz również: Pozycjonowanie Warszawa