Druk na przestrzeni dziejów

Drukarnia Najłatwiej powiedzieć że druk zaczął się od Gutenberga, a co niektórzy dodadzą jeszcze że tak naprawdę to druk zapoczątkowali Chińczycy dużo wcześniej niż Gutenberg- ale przecież to nie streszcza całej bogatej historii druku a już wcale nie nawiązuje do tej części najbardziej współczesnej, która jest najbliższa temu co teraz jest pojmowane jako druk. Warto przecież przyjrzeć się historii nam bliższej, która bezpośrednio ukształtowała teraźniejszość. Myślę że ważnym momentem w tej części historii jest wynalezienie papieru powlekanego w 1892 roku przez Adolfa Scheufelena, bowiem moment ten zrewolucjonizował zastosowanie drukowanych wyrobów. Nie ograniczały się już one tylko do książek, prasy i innych typowo czytelniczych wyrobów, ale otworzył się szeroki wachlarz możliwości związanych z plakatem, reklamą, zastosowaniem druku na zewnątrz pomieszczeń i to spowodowało jego dalsze rozwijanie, rozpowszechnianie i zwiększanie zapotrzebowanie na usługi drukarskie. Kolejnym bardzo istotnym momentem, który przybliżył historyczny druk do tego poziomu, który znamy obecnie są lata osiemdziesiąte dwudziestego wieku, kiedy to nastąpiło przeniesienie wszelkich metod przygotowujących druk z zecerstwa do DTP. Aby zrozumieć dlaczego to przejście było tak istotne należy poznać podstawowe pojęcia z tym związane. Zecerstwo, jako dział poligrafii prowadzący do uzyskania w ostatecznej fazie kolumn przygotowanych do wydruku, składa się z etapu składania i łamania oraz towarzyszącej im korekty.

Etap składania to tworzenie tekstu a etap łamania to przetworzenie tekstu na kolumny połączone z ilustracjami. Na początku układano pojedyncze litery (czcionki) tworząc cały tekst, potem usprawniono ten etap poprzez wiersze linotypowe (czyli całe odlane rzędy liter). Zecerstwo przeszło już jednak do historii i nastąpiła era DTP. Etapem pośrednim był fotoskład polegający na układaniu zadrukowanych kart i obrazów w formie przezroczy na podświetlonym stole i wykonywaniu ich utrwalenia jako kolumny za pomocą fotografii. Obraz utrwalony na kliszy był potem podstawa druku z formy czyli z blachy offsetowej. Aż wreszcie nadeszły czasy DTP czyli najprościej mówiąc era elektronicznego składu i łamania publikacji. W tym terminie zawiera się wszystko co komputerowe- druk jest przygotowywany w pełni komputerowo, czyli wyeliminowano wszystkie pracochłonne i żmudne etapy przygotowania druku, zarządzania praca ludzi w drukarni i obsługi maszyn drukarskich. Dzięki przejściu na DTP był możliwy niesamowity rozwój druku, zwiększenie wydolności i możliwości drukarskich drukarni i pozwoliło to także skupić się na innych sferach druku np. na jakości, poszukiwaniu innych rozwiązań materiałowych itp. Gdy wprowadzimy do komputera tekst i obraz to rozpoczynamy proces DTP- obrabianie tekstu, korekta, stworzenie gotowego projektu jaki chcielibyśmy uzyskać w realnej formie, a nawet zaplanowanie kształtu podłoża druku, no i ostatecznie zapisanie całościowego efektu naszej pracy jako pliku postscriptowego lub PDF.

Tagi: forma, wielkoformatowy, drukowanie | Struktura strony
Zobacz również: Fototapety