Historia poligrafii

Drukarnia Zanim pojawiły się drukarnie, a potem zwykłe domowe drukarki, drukarstwo nie było czymś tak popularnym jak dzisiaj. Kiedyś za ryzę papieru płacono olbrzymie pieniądze, a wszelkiego rodzaju wydruki specjalistyczne takie jak druk wieloformatowy były wręcz niemożliwe. Początki poligrafii zaczęły się wraz z odbijaniem obrazów za pomocą środków barwiących, wówczas robiono to na tkaninach i jedynie w celu zdobienia materiału, a nie dla utrwalania na nim informacji. Jeszcze wcześniejsza jest historia powielania tekstu oraz powielania obrazu metodami ręcznymi takimi jak kopiowanie za pomocą pisania, rysowania i malowania, jak również kopiowanie poprzez odciśnięcie kształtu w miękkim materiale, lub wypalenia wzoru za pomocą odciśnięcia formy, która rozgrzana jest do odpowiednio wysokiej temperatury. Tak, więc niezależny rozwój formy do odbijania, odbywał się już dużo wcześniej, a technik było wiele, jednak połączenie ich razem w poligrafię, nastąpiło znacznie później, około półtora tysiąca lat temu. O wiele starsze niż poligrafia są takie wynalazki jak stempel, pismo czy książka. Najważniejsze osiągnięcia cywilizacji, które wpłynęły na rozwój wynalazków, których zwieńczeniem stał się druk rozpoczęły się już w Babilonie, w Egipcie, wynaleziono wówczas stemple służące do powielania wzorów metodą wytłaczania ich w glinianych tabliczkach, przed ich wypaleniem. Kolejnym ważnym wynalazkiem był papirus, wówczas stemple trafiły z Bliskiego Wschodu do Chin, gdzie mogły liczyć nawet kilkaset znaków. Kolejno potem w Chinach w czasach dynastii Zhou, w VII w p.n.e., powstały specjalne formy do odlewania brązów, na których umieszczano napisy, wówczas używano już pojedynczych "ruchomych" czcionek.

Później, w Grecji zaczęto odbijać barwne wzory na tkaninie. W II w. p.n.e., na Bliskim Wschodzie wynaleziono pergamin. Z kolei później, w Chinach w 105 r.- Cai Lun wynalazł papier czerpany, wyciskany na sicie, wytworzony był on z łyka drzewa morwowego i wodnej zawiesiny rozdrobnionej i zmielonej kory. Zaraz po tym papier zostaje użyty do estampażu, głównie do kopiowania tekstów religijnych. W VII wieku, w Chinach maja miejsce pierwsze druki drzeworytnicze na papierze. Sto lat później, w VIII wieku, na Dalekim Wschodzie powstaje najstarszy drukowany tekst na świecie, jest to buddyjski zwój z zaklęciami. Został odkryty w 1966 roku w świątynki w Pulguk-sa w Kyongju w Korei. Druk trafił również do Japonii, gdzie buddyjską sutrę z koreańskiego zwoju wydrukowano nie jako pojedynczy egzemplarz, ale wydrukowaną ją w milionie egzemplarzy. Kolejny przełom miał miejsce w IX wieku, wówczas to wydrukowano pierwszą wydrukowaną w całości książkę, a była to Sutra Diamentowa z 868 r., czyli chińskie tłumaczenie sanskryckiego tekstu. Odkrycia dokonano w 1907 roku, a odkrył to Aurel Stein. Zwój ten jest przechowywany w British Museum. Wówczas masowo drukowano kalendarze, oraz popularne było to, że swoje wiersze drukowali poeci. W X wieku, w Korea, za czasów dynastii Koryo powstała pierwsza instytucja państwowa zajmująca się sprawami drukowania, nosiła nazwę Pissesse.

Tagi: wydruk, czasopismo, gazeta | Struktura strony
Zobacz również: clipboardy z nadrukiem | chwilówki chwilówki