Drukarnia

Drukarnia Do drukowania się służy tylko drukarka, lub zakłady poligraficzne, drukować możemy również w drukarni, czyli w zakładzie produkcyjnym zajmującym się wytwarzaniem różnorodnych wyrobów poligraficznych. W szczególności drukarnie wytwarzają gazety i czasopisma, broszury i książki, oraz szereg druków akcydensowych łącznie z opakowaniami, oraz drukami wieloformatowymi. Drukować można zarówno na masową skalę, jak i tworzyć druki spersonalizowane, czyli takie, w których każda kopia jest unikalnym egzemplarzem. Są różne rodzaje drukarni, jedne drukarnie mogą zajmować się tylko samym zadrukiem podłoża, inne mogą dodatkowo wykonywać czynności introligatorskie, przez co wytwarzać nawet gotowe wyroby poligraficzne, a więc wyroby oprawione, ewentualnie uszlachetnione, oraz przygotowane do dystrybucji. Zazwyczaj jednak nawet w drukarni wykonuje się wstępne czynności introligatorskie, natomiast w rozbudowanych zakładach drukarskich część introligatorska może stanowić nawet większą część zakładu. Ogólnie rzecz biorąc, pojęcie drukarni jest bardzo szerokie. Wyróżnia się wśród drukarni drukarnie zajmujące się produkcją uniwersalną, oraz drukarnie bardziej specjalistyczne, czyli prasowe, dziełowe, akcydensowe, opakowaniowe, oraz drukujące specjalistycznymi technikami lub na nietypowych podłożach, a także drukarnie drukujące druki zabezpieczone lub ścisłego zarachowania. Drukarnia to zajmuje się również wykończalnictwem włókienniczym, czyli pokrywaniem tkanin wielobarwnymi wzorami techniką sitodruku.

Natomiast historia drukarstwa sięga na Dalekim Wschodzie połowy pierwszego tysiąclecia naszej ery. Pierwsze drukarnie w Europie zaczęły powstawać w pierwszej połowie XV w., a lawinowo zaczęły się rozwijać już w drugiej połowie XV wieku. Obecnie przemysł poligraficzny stanowi jedną z ważniejszych gałęzi gospodarki w Europie, a największe drukarnie są to olbrzymie i skomplikowane zakłady, o czasami nawet ogólnoświatowym zasięgu dystrybucji wyrobów. Szybki rozwój techniki komputerowej w ostatnich latach doprowadził do takich form zakładów drukarskich, gdzie gotowy wyrób można uzyskać praktycznie od ręki i to nawet w pojedynczym egzemplarzu. Z kolei historia druku jest dość krótka, gdyż można ją odnieść do sposobu nanoszenia obrazu metodą odbicia go z formy drukowej na podłoże drukowe, czyli najczęściej papier za pomocą farby drukowej. W historii rozwoju ludzkości długo nie było takiego tworzywa, którym można by w miarę precyzyjnie przyjmować szybkoschnącą farbę. Pierwszym takim podłożem był dopiero papier, ale wynaleziono go dopiero w 105 roku w Chinach. To dzięki wynalezieniu papieru rozwinął się w estampaż, czyli technika masowego wykonywania odbitek z napisów wyrytych w kamieniu. Pierwszy przedmiot w pełni zasługujący na miano wyrobu poligraficznego, to odbitka drzeworytnicza, która została wyprodukowana w Chinach kilkaset lat później. Od tego czasu mówi się o poligrafii w pełnym tego słowa znaczeniu, czyli o wydajnym powielaniu treści, tych graficznych, jak i tekstowych.

Tagi: papier, drukarnia, druk | Struktura strony